آشنایی با مدیر عاملنام و نام خانوادگی: حسین زمانی خادمانلو

 • مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره موسسه کیفیت رضوی
 • استادیار و مدیرگروه طراحی ماشین آلات صنایع غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
سوابق تحصیلی
 • دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1394-1389
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، 1376-1373
 • کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، 1373-1368
 • طلبه حوزه علمیه خراسان رضوی، اتمام سطح سه (به استثنای برخی دروس شفاهی)
مسئولیت­های اجرایی
 1. عضو هیأت مؤسس، هیأت مدیره و مدیر عامل مؤسسه کیفیت رضوی، 1397
 2. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، از سال 1395 تا کنون
 3. مدیر گروه طراحی ماشین­آلات صنایع غذایی، از سال 1395 تا کنون
 4. عضو مؤسس دو مؤسسه فرهنگی هنری، یک مؤسسه خیریه و یک شرکت تعاونی (مجری طرح رستای اسوه)
 5. عضو شورای مرکز رشد فناوری­های فرهنگی و زیارت، 1392 تا 1393
 6. دبیر شورای فرهنگی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 1393 تا 1394
 7. عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان، 1387 تا 1389
 8. مدیر گروه مکانیک پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی ، 1387 تا 1389
 9. عضو شورای برنامه­ریزی مرکز نوآوری پارک علم و فناوری از سال 1383 الی 1384
کتب منتشر شده
 1. بازشناسی مفهوم زیارت، دبیرخانه طرح توسعه کمی و کیفی زیارت، 1391، رتبه برتر جشنواره کتاب سال رضوی 
 2. درآمدی بر فرهنگ زیارت، انتشارات بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، 1391
 3. تبلیغ و فرهنگ­سازی دینی در روستا، انتشارات مؤسسه فرهنگی پیوند با امام 1389، رتبه برتر جشنواره نوآوری تبلیغ دین، دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، 1390
 4. بهشت نیکوکاری، انتشارات مؤسسه فرهنگی پیوند با امام، 1384
طرح­های پژوهشی راهبردی
 1. تدوین نقشه راه کانون صنایع غذایی منطقه ویژه علم و فناوری رضوی، 1396
 2. بررسی روند شکل­گیری تا تجاری­سازی نشان حلال، 1396
 3. تدوین برنامه راهبردی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، 1396
 4. تدوین معیارهای ازریابی دانش­بنیان شدن مؤسسات فعال در زمینه فناوری­های نرم و هویت­ساز، مرکز رشد فناوری­های فرهنگی و زیارت، پارک علم و فناوری خراسان، 1395
 5. طرح مطالعات مقدماتی طراحی برند غذایی طیب (مورد مطالعاتی نان طیب)، 1395
 6. تدوین پیوست فرهنگی پذیرش دانشجویان خارج کشور، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، 1394
 7. عضو شورای علمی و عضو کمیته تلفیق تدوین برنامه راهبردی و سند توسعه کمی و زیارت امام رضا علیه­السلام، دبیرخانه طرح توسعه کمی و کیفی زیارت، پارک علم و فناوری خراسان، 1394
 8. تکمیل برنامه راهبردی پارک علم و فناوری خراسان بر اساس فناوری­های نرم و هویت­ساز، پارک علم و فناوری خراسان، 1394
 9. تدوین نقشه اجرایی محله نمونه شهری، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد، مجری،1392
 10. رتبه سوم سطح سه، جشنواره تحقیق حوزه علمیه خراسان، 1393
 11. تدوین منشور زیارت بر اساس دیدگاه­های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، دبیرخانه توسعه کمی و کیفی زیارت، همکار اصلی، 1390
 12. مطالعات راهبردی توسعه فناوری خلأ بالا در کشور، 1385
طرح های پژوهشی جاری و خاتمه یافته در زمینه فنی و مهندسی
 1. تعیین معیارهای کنترل کیفیت در زنجیره تولید تا مصرف نان طیب، همکار، در حال اجرا
 2. بهینه سازی بستر پخت نان، همکار، در حال اجرا
 3. طراحی مدل مفهومی زنجیره تولید تا مصرف نان طیب، مجری، در حال اجرا
 4. طراحی و ساخت خوراک­پز خورشیدی بر پایه کلکتور خورشیدی لوله­ای، مجری، در حال اجرا
 5. طرح طراحی و ساخت خوراک­پز خورشیدی مسافرتی، مجری، 1396
 6. طرح نیمه صنعتی ساخت اژکتور خلأ بالا، ناظر، 1385
 7. طراحی و ساخت سیستم لایه نشانی تحت خلاء برای دانشگاه صنعتی شاهرود، مجری، 1386
 8. طرح پژوهشی ارتقاء کیفیت قطعات و آماده سازی سیستم خلاء بالا، مرکز صنایع نوین، همکار،  1386
 9. طرح تولید محدود پمپ پخشی برای خلاء­های خیلی بالا، مجری، 1385
 10. طراحی و ساخت سیستم خنک­کننده برای ایجاد دمای 40- درجه سانتی گراد، ناظر، 1380
 11. طرح ملی تحقیقات کاربردی در زمینه سیستم­های خلاء بالا بر اساس نیازمندی­های کشور، همکار، 1382
 12.  طراحی و ساخت تله ازت مایع برای سیستم­های خلاء خیلی بالا، مجری، 1382
 13.  روش­های درزبندی و حفظ خلاء در سیستم های خلاء بالا، مجری، 1382
 14. تدوین دانش فنی تست و تحویل­گیری سلاح ملی خیبر، ناظر، 1381
 15. طراحی و ساخت پمپ مکانیکی چرخشی برای ایجاد خلاء بالا، مجری، 1380
 16. طراحی و ساخت دستگاه نیمه خودکار خردکن علوفه، مجری، 1377
 17.  طراحی و ساخت پمپ پخشی برای ایجاد خلاء خیلی بالا، مجری، 1377 
اختراعات دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 1. ساخت شیر جدید برای سیستمهای خلأ خیلی بالا، دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 2. ساخت شیر خلأ بالا با کنترل الکترونیکی، دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 3. ساخت خوراک پز خورشیدی با آیینه­های متحرک برای کنترل توان حرارتی، دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 4. ساخت محفظه خلأ شیشه­ای برای سیستم­های خلأ بالا، دارای تاییدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
مقالات علمی و پژوهشی
 1. حسین زمانی، مصطفی شهیدی نوقابی، مجتبی مأموریان،  بهینه­یابی آزمایشگاهی زاویه آیینه­های جانبی یک خوراک­پز خورشیدی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSMنشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، پاییز 1395
 2. حسین زمانی، محمد مقیمان ، علی کیانی­فر، مطالعه تجربی اثرات سطح انعکاسی سهمی بر عملکرد یک اجاق خورشیدی، نشریه پژوهشی فنی مهندسی دانشگاه تبریز، دوره 46، شماره 1، زمستان 1394
 3. حسین زمانی، محمد مقمیان، علی کیانی­فر، بررسی تجربی اثر مقدار سطح آیینه­های سهمی بر بازده انرژی و اگزرژی در یک اجاق خورشیدی دو تابشی، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، بهار 1393
 
 1. Hossein Zamani, Omid Mahian, Iman Rashidi, Giulio Lorenzini, Somchai Wongwises, Exergy Optimization of a Double-Exposure Solar Cooker by Response Surface Method, Journal of Thermal Science and Engineering Applications, MARCH 2017, Vol. 9 / 011003-1
 2. Hosein Zamani, Mohammad Moghiman, Ali Kianifar, Optimization of the parabolic mirror position in a solar cooker using the response surface method (RSM), Renewable Energy 81 (2015) 753e759
 3. Hosein Zamani, A. Kianifar, M. Moghiman, M. Mamourian Experimental Study of a Double-Exposure Solar Cooker based on the Parabolic and Flat Reflected Surfaces, , International Journal of Advanced Renewable energy Research, Vol. 2, Issue. 2, pp. 240-245, 2015
شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی
 1. حسین زمانی، مصطفی شهیدی نوقابی، مجتبی مأموریان، بررسی اثر زاویه آیینه های جانبی در خوراک­پز خورشیدی بر جذب انرژی در آن، چهارمین کنفرانس انرژی­های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند 94
 2. ­حسین زمانی، احسان سوختانلو، علی کیانی­فر، محمد مقیمان، بررسی تجربی اثر استفاده از نانو ذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی، چهارمین کنفرانس انرژی­های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند 94
 3. حسین زمانی، منظومه نگرش­های دین در بهینه­سازی الگوی مصرف، حوزه علمیه خراسان، مدرسه عالی نواب، 1389، مقاله برتر همایش
 4. حسین زمانی، الزامات نرم­افزاری و فرهنگی تحقق آرمان شهر رضوی، همایش دوم علمی کاربردی آرمان شهر رضوی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، 1387، مقاله برتر همایش
 5. حسین زمانی، غلامرضا ملک زاده، امیر ملک­زاده، معرفی کاربردهای فناوری خلأ در تحقیقات نوین غذایی، هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی، آبان 1387
 6. حسین زمانی، امیر ملک­زاده، معرفی کاربردهای فناوری خلأ در زمینه تحقیقات غذایی ، سومین کنفرانس ملی خلأ، بهمن 1386
 7. حسین زمانی، مسعود پور، ابوذر امینی، سید حسین کشمیری، طراحي و ساخت محفظه استوانه­ای شيشه­اي براي دستگاه تبخير حرارتي در خلأ، سومین کنفرانس ملی خلأ، بهمن 1386
 8. حسین زمانی، سید حسین کشمیری، محمد مهدی قندی، غلامرضا ملک زاده، ضرورت تدوین برنامه راهبردي براي توسعه فناوري خلأ در کشور، سومین کنفرانس ملی خلأ، بهمن1386
 9. حسین زمانی، محمد مهدی قندی، امیر ملک­زاده، سید حسین کشمیری، اولويت­هاي ملي تحقيق و توسعه در زمينه تجهيزات و سيستم­هاي خلأ بالا، سومین کنفرانس ملی خلأ، بهمن 1386
 10. حسین زمانی، سید حسین کشمیری، تحليل عملکرد پمپ­‌ خلأ مكانيكي چرخشي، دومین همایش ملی فناوری خلأ بالا، بهمن 1385
 11. حسین زمانی، سید حسین کشمیری، طراحي و ساخت شير خلأ بالا با انتقال حرکت چرخشي، دومین همایش ملی فناوری خلأ بالا، بهمن 1385
 12. حسین زمانی، سید حسین کشمیری، بهينه­سازی پمپ جت بخار، دومین همایش ملی فناوری خلأ بالا، بهمن 1385
 13. حسین زمانی، ایجاد واحدهای رشد برای توسعه مناطق روستایی، همایش علمی پارک ها و مراکز رشد در مشهد، 1383